صفحه آغازين تماس با ما   English

آدرس:
خيابان قائم مقام فراهاني – كوچه هشتم – پلاك 18
تماس با شعبه:
تلفن:8 - 88540786
فكس:88731775
کارکزاريهاي مربوطه:

شماره کارگزاري نشاني تلفن تماس
9خيابان سنائي بالاتر از ميدان سنائي ،جنب بانك سپه ،پلاك 9188823894
55خيابان شهيد خالد اسلامبولي ،نبش كوچه هشتم ،پلاك 288555082

خدمات:

o    درخواست صدور دفترچه
o    مشاهده فيش پرداخت مستمري
o    ثبت نام كارفرما جهت استفاده از خدمات نوين
o    درخواست بازرسي
o    درخواست جمع آوري سابقه

 
ناوبر