صفحه آغازين تماس با ما   English

آدرس:
خيابان استاد نجات الهي ـ خيابان ورشو ـ پلاك 37 كد پستي 19311 - 15987
تماس با شعبه:
تلفن:4 – 88912771
فكس:88890515
کارکزاريهاي مربوطه:

شماره کارگزاري نشاني تلفن تماس
45خ نجات الهي ـخيابان سپند شرقي ،پلاك 50ـ طبقه اول ـواحد يك شمالي88800480-88890668
139خيابان طالقاني خيابان فرصت شمالي پلاك 86 طبقه اول88317758

خدمات:

o    درخواست صدور دفترچه
o    مشاهده فيش پرداخت مستمري
o    ثبت نام كارفرما جهت استفاده از خدمات نوين
o    درخواست بازرسي
o    درخواست جمع آوري سابقه

 
ناوبر