صفحه آغازين تماس با ما   English

آدرس:
سهروردي شمالي ـ روبروي پمپ بنزين ـ كوچه تقوي ( انديشه 8) پ 3
تماس با شعبه:
تلفن:2- 87437091
فكس:88419220
کارکزاريهاي مربوطه:

شماره کارگزاري نشاني تلفن تماس
10بزرگراه رسالت ، نرسيده به مجيديه ـكوچه طلوعي ،پلاك 1422511085
133خيابان شهيد بهشتي نرسيده به چهار راه سهروردي ساختمان 116 پلاك 12288432772

خدمات:

o    درخواست صدور دفترچه
o    مشاهده فيش پرداخت مستمري
o    ثبت نام كارفرما جهت استفاده از خدمات نوين
o    درخواست بازرسي
o    درخواست جمع آوري سابقه

 
ناوبر